Expresní překlady Hradec Králové

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hradec Králové

Expresní překlad Hradec Králové

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hradec Králové.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hradec Králové

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hradec Králové bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hradec Králové nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hradec Králové: Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie

Právní překlady Hradec Králové: Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Hradec Králové: Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva

Prezentační překlady Hradec Králové: Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Hradec Králové: Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení o studiu, Odvolání, Apostila, Certifikát, Notářský zápis, Rodný list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Oddací list, Rozsudek, Úmrtní list, Revizní zpráva, Vysvědčení

Všeobecné překlady Hradec Králové: Dopis, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad