Překlady Dubí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubí

Překlad Dubí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubí nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Dubí: Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Email, Abstrakt

Ekonomické překlady Dubí: Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Technické překlady Dubí: Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Manuál

Prezentační překlady Dubí: Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články, Knihy

Právní překlady Dubí: Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Dubí: Plná moc, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Apostila, Živnostenský list, Diplom, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Stanovy, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Certifikát, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubí, Korektura Dubí, Odborné překlady Dubí, Právní překlady Dubí, Překladatelská agentura Dubí, Soudní překladatel Dubí, Soudní překlady Dubí, Technické překlady Dubí, Tlumočení Dubí