Překlady Dubí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubí

Překlad Dubí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubí nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Dubí: Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Dubí: Email, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Dubí: Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie

Právní překlady Dubí: Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo

Technické překlady Dubí: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Dubí: Norma, Rodný list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Společenská smlouva, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Úmrtní list, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Zakladatelská listina, Stanovy, Rozsudek, Živnostenský list, Odvolání, Pracovní smlouva, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Dubí, Korektura Dubí, Odborné překlady Dubí, Právní překlady Dubí, Překladatelská agentura Dubí, Soudní překladatel Dubí, Soudní překlady Dubí, Technické překlady Dubí, Tlumočení Dubí, Překlady fancouzštiny Dubí, Překlady italštiny Dubí, Překlady maďarštiny Dubí, Překlady španělštiny Dubí, Překlady ukrajinštiny Dubí