Expresní překlady Dubí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Dubí

Expresní překlad Dubí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Dubí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Dubí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Dubí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Dubí nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Dubí: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba

Prezentační překlady Dubí: Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty

Technické překlady Dubí: Manuál, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy

Ekonomické překlady Dubí: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy

Všeobecné překlady Dubí: Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Dubí: Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Vysvědčení, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Diplom, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Revizní zpráva, Apostila, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad