Překlady Doksy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Doksy

Překlad Doksy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Doksy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Doksy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Doksy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Doksy nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Doksy: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Doksy: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Rozsudek, Norma, Revizní zpráva, Rodný list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Společenská smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Diplom, Oddací list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Právní překlady Doksy: Občanské právo, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Doksy: Návod k obsluze, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Manuál, Certifikát, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Doksy: Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog

Všeobecné překlady Doksy: Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Vědecké práce, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Doksy, Korektura Doksy, Odborné překlady Doksy, Právní překlady Doksy, Překladatelská agentura Doksy, Soudní překladatel Doksy, Soudní překlady Doksy, Technické překlady Doksy, Tlumočení Doksy, Překlady fancouzštiny Doksy, Překlady italštiny Doksy, Překlady maďarštiny Doksy, Překlady španělštiny Doksy, Překlady ukrajinštiny Doksy