Překlady Doksy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Doksy

Překlad Doksy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Doksy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Doksy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Doksy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Doksy nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Doksy: Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě

Právní překlady Doksy: Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Občanské právo

Ekonomické překlady Doksy: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Doksy: Vysvědčení, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Apostila, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Plná moc, Stanovy, Rodný list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Doksy: Vědecké práce, Email, Dopis, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce

Prezentační překlady Doksy: Katalog, Knihy, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Doksy, Korektura Doksy, Odborné překlady Doksy, Právní překlady Doksy, Překladatelská agentura Doksy, Soudní překladatel Doksy, Soudní překlady Doksy, Technické překlady Doksy, Tlumočení Doksy