Expresní překlady Doksy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Doksy

Expresní překlad Doksy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Doksy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Doksy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Doksy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Doksy nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Doksy: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Doksy: Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Manuál, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy

Prezentační překlady Doksy: Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Doksy: Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Notářský zápis, Certifikát, Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Rodný list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Plná moc, Společenská smlouva, Diplom, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Odvolání, Úmrtní list

Ekonomické překlady Doksy: Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Doksy: Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Novinové články, Dopis, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad