Překlady Děčín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Děčín

Překlad Děčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Děčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Děčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Děčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Děčín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Děčín: Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Prezentační překlady Děčín: Katalog, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Prezentace

Technické překlady Děčín: Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Norma, Technologické postupy, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Děčín: Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Revizní zpráva, Plná moc, Diplom, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Norma, Certifikát, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Stanovy, Soudní žaloba, Rodný list, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva

Ekonomické překlady Děčín: Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Děčín: Životopisy, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Email, Novinové články, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Děčín, Korektura Děčín, Odborné překlady Děčín, Právní překlady Děčín, Překladatelská agentura Děčín, Soudní překladatel Děčín, Soudní překlady Děčín, Technické překlady Děčín, Tlumočení Děčín