Překlady Děčín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Děčín

Překlad Děčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Děčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Děčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Děčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Děčín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Děčín: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy

Právní překlady Děčín: Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Technické překlady Děčín: Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát

Prezentační překlady Děčín: Reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Děčín: Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Děčín: Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Norma, Rozsudek, Certifikát, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Plná moc, Vysvědčení, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Děčín, Korektura Děčín, Odborné překlady Děčín, Právní překlady Děčín, Překladatelská agentura Děčín, Soudní překladatel Děčín, Soudní překlady Děčín, Technické překlady Děčín, Tlumočení Děčín, Překlady fancouzštiny Děčín, Překlady italštiny Děčín, Překlady maďarštiny Děčín, Překlady španělštiny Děčín, Překlady ukrajinštiny Děčín