Expresní překlady Děčín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Děčín

Expresní překlad Děčín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Děčín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Děčín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Děčín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Děčín nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Děčín: Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Příručka, Odborný text, Norma, Návod k obsluze

Právní překlady Děčín: Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání

Prezentační překlady Děčín: Reklama, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné překlady Děčín: Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Dopis, Videa, Email, Bakalářské práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Děčín: Stanovy, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rodný list, Apostila, Norma, Diplom, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Oddací list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Certifikát

Ekonomické překlady Děčín: Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad