Překlady Chyše

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chyše

Překlad Chyše

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chyše.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chyše

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chyše bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chyše nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chyše: Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU

Všeobecné překlady Chyše: Dopis, Životopisy, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence

Technické překlady Chyše: Manuál, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Chyše: Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Reklama, Letáky, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Chyše: Rodný list, Pracovní smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Oddací list, Diplom, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Stanovy, Apostila, Plná moc, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Odvolání, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Chyše: Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chyše, Korektura Chyše, Odborné překlady Chyše, Právní překlady Chyše, Překladatelská agentura Chyše, Soudní překladatel Chyše, Soudní překlady Chyše, Technické překlady Chyše, Tlumočení Chyše