Překlady Chyše

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chyše

Překlad Chyše

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chyše.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chyše

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chyše bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chyše nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chyše: Manuál, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze

Právní překlady Chyše: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva

Všeobecné překlady Chyše: Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt

Ekonomické překlady Chyše: Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Chyše: Odvolání, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Oddací list, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Plná moc, Živnostenský list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Norma, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis

Prezentační překlady Chyše: Katalog, Letáky, Prezentace, Průvodce, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chyše, Korektura Chyše, Odborné překlady Chyše, Právní překlady Chyše, Překladatelská agentura Chyše, Soudní překladatel Chyše, Soudní překlady Chyše, Technické překlady Chyše, Tlumočení Chyše, Překlady fancouzštiny Chyše, Překlady italštiny Chyše, Překlady maďarštiny Chyše, Překlady španělštiny Chyše, Překlady ukrajinštiny Chyše