Expresní překlady Chyše

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chyše

Expresní překlad Chyše

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chyše.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chyše

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chyše bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chyše nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chyše: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Právní překlady Chyše: Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky

Technické překlady Chyše: Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál

Prezentační překlady Chyše: Letáky, Průvodce, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Chyše: Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Oddací list, Apostila, Rozsudek, Diplom, Živnostenský list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Rodný list, Společenská smlouva, Úmrtní list

Všeobecné překlady Chyše: Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad