Překlady Chvaletice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chvaletice

Překlad Chvaletice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chvaletice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chvaletice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chvaletice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chvaletice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Chvaletice: Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Odborný text, Technická zpráva

Právní překlady Chvaletice: Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Všeobecné překlady Chvaletice: Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa

Ekonomické překlady Chvaletice: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Chvaletice: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Chvaletice: Vysvědčení, Zakladatelská listina, Apostila, Stanovy, Vysvědčení, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Plná moc, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Diplom, Úmrtní list, Rodný list, Oddací list, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Revizní zpráva, Norma, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chvaletice, Korektura Chvaletice, Odborné překlady Chvaletice, Právní překlady Chvaletice, Překladatelská agentura Chvaletice, Soudní překladatel Chvaletice, Soudní překlady Chvaletice, Technické překlady Chvaletice, Tlumočení Chvaletice, Překlady fancouzštiny Chvaletice, Překlady italštiny Chvaletice, Překlady maďarštiny Chvaletice, Překlady španělštiny Chvaletice, Překlady ukrajinštiny Chvaletice