Překlady Chvaletice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chvaletice

Překlad Chvaletice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chvaletice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chvaletice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chvaletice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chvaletice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chvaletice: Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty

Technické překlady Chvaletice: Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva

Prezentační překlady Chvaletice: Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Chvaletice: Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Videa, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email

Ekonomické překlady Chvaletice: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Chvaletice: Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Odvolání, Diplom, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Apostila, Norma, Úmrtní list, Plná moc, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chvaletice, Korektura Chvaletice, Odborné překlady Chvaletice, Právní překlady Chvaletice, Překladatelská agentura Chvaletice, Soudní překladatel Chvaletice, Soudní překlady Chvaletice, Technické překlady Chvaletice, Tlumočení Chvaletice