Expresní překlady Chvaletice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chvaletice

Expresní překlad Chvaletice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chvaletice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chvaletice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chvaletice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chvaletice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chvaletice: Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Chvaletice: Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Chvaletice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Chvaletice: Reklama, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Chvaletice: Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Odvolání, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Norma, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Diplom, Vysvědčení, Soudní žaloba, Notářský zápis, Plná moc

Všeobecné překlady Chvaletice: Videa, Email, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad