Překlady Chrudim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrudim

Překlad Chrudim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrudim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrudim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrudim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrudim nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrudim: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty

Technické překlady Chrudim: Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Chrudim: Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Chrudim: Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Plná moc, Vysvědčení, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Stanovy, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Apostila, Živnostenský list, Soudní žaloba, Odvolání, Certifikát, Pracovní smlouva, Diplom, Norma, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Rodný list

Všeobecné překlady Chrudim: Vědecké práce, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Dopis, Životopisy

Prezentační překlady Chrudim: Knihy, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrudim, Korektura Chrudim, Odborné překlady Chrudim, Právní překlady Chrudim, Překladatelská agentura Chrudim, Soudní překladatel Chrudim, Soudní překlady Chrudim, Technické překlady Chrudim, Tlumočení Chrudim, Překlady fancouzštiny Chrudim, Překlady italštiny Chrudim, Překlady maďarštiny Chrudim, Překlady španělštiny Chrudim, Překlady ukrajinštiny Chrudim