Překlady Chrudim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrudim

Překlad Chrudim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrudim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrudim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrudim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrudim nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Chrudim: Bakalářské práce, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Dopis

Ekonomické překlady Chrudim: Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Chrudim: Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Odvolání

Prezentační překlady Chrudim: Tiskoviny, Reklama, Letáky, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Chrudim: Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Odvolání, Úmrtní list, Stanovy, Plná moc, Apostila, Zakladatelská listina, Diplom, Průkaz totožnosti, Norma, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva

Technické překlady Chrudim: Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chrudim, Korektura Chrudim, Odborné překlady Chrudim, Právní překlady Chrudim, Překladatelská agentura Chrudim, Soudní překladatel Chrudim, Soudní překlady Chrudim, Technické překlady Chrudim, Tlumočení Chrudim