Expresní překlady Chrudim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chrudim

Expresní překlad Chrudim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chrudim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chrudim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chrudim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chrudim nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chrudim: Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Technické překlady Chrudim: Manuál, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Chrudim: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Chrudim: Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Videa, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články

Prezentační překlady Chrudim: Webové stránky, Průvodce, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Katalog, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Chrudim: Vysvědčení, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Norma, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Notářský zápis, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Živnostenský list, Diplom, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad