Překlady Chropyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chropyně

Překlad Chropyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chropyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chropyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chropyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chropyně nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chropyně: Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Chropyně: Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Chropyně: Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky, Katalog, PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky

Všeobecné překlady Chropyně: Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt

Technické překlady Chropyně: Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Chropyně: Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Apostila, Odvolání, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Živnostenský list, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chropyně, Korektura Chropyně, Odborné překlady Chropyně, Právní překlady Chropyně, Překladatelská agentura Chropyně, Soudní překladatel Chropyně, Soudní překlady Chropyně, Technické překlady Chropyně, Tlumočení Chropyně