Překlady Chropyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chropyně

Překlad Chropyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chropyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chropyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chropyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chropyně nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chropyně: Reklama, Letáky, Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Webové stránky

Ekonomické překlady Chropyně: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie

Právní překlady Chropyně: Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty

Technické překlady Chropyně: Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití, Manuál

Všeobecné překlady Chropyně: Životopisy, Dopis, Email, Videa, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Chropyně: Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Diplom, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rozsudek, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Plná moc, Potvrzení o studiu, Oddací list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chropyně, Korektura Chropyně, Odborné překlady Chropyně, Právní překlady Chropyně, Překladatelská agentura Chropyně, Soudní překladatel Chropyně, Soudní překlady Chropyně, Technické překlady Chropyně, Tlumočení Chropyně, Překlady fancouzštiny Chropyně, Překlady italštiny Chropyně, Překlady maďarštiny Chropyně, Překlady španělštiny Chropyně, Překlady ukrajinštiny Chropyně