Expresní překlady Chropyně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chropyně

Expresní překlad Chropyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chropyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chropyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chropyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chropyně nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Chropyně: PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Letáky, Katalog

Právní překlady Chropyně: Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva

Technické překlady Chropyně: Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát

Ekonomické překlady Chropyně: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Chropyně: Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Email

Soudní překlady, úřední překlady Chropyně: Certifikát, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Rozsudek, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Diplom, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad