Překlady Chotěboř

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chotěboř

Překlad Chotěboř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chotěboř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chotěboř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chotěboř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chotěboř nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chotěboř: Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Chotěboř: Webové stránky, Katalog, Knihy, Prezentace, Letáky, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Tiskoviny

Technické překlady Chotěboř: Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Chotěboř: Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Chotěboř: Společenská smlouva, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Apostila, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Pracovní smlouva, Oddací list, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Stanovy

Všeobecné překlady Chotěboř: Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chotěboř, Korektura Chotěboř, Odborné překlady Chotěboř, Právní překlady Chotěboř, Překladatelská agentura Chotěboř, Soudní překladatel Chotěboř, Soudní překlady Chotěboř, Technické překlady Chotěboř, Tlumočení Chotěboř