Překlady Chotěboř

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chotěboř

Překlad Chotěboř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chotěboř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chotěboř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chotěboř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chotěboř nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Chotěboř: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Daňové formuláře

Prezentační překlady Chotěboř: Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama

Technické překlady Chotěboř: Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Chotěboř: Životopisy, Dopis, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Chotěboř: Úmrtní list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Živnostenský list, Stanovy, Odvolání, Apostila, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Certifikát, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Oddací list, Pracovní smlouva, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Norma, Výpis z trestního rejstříku

Právní překlady Chotěboř: Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chotěboř, Korektura Chotěboř, Odborné překlady Chotěboř, Právní překlady Chotěboř, Překladatelská agentura Chotěboř, Soudní překladatel Chotěboř, Soudní překlady Chotěboř, Technické překlady Chotěboř, Tlumočení Chotěboř, Překlady fancouzštiny Chotěboř, Překlady italštiny Chotěboř, Překlady maďarštiny Chotěboř, Překlady španělštiny Chotěboř, Překlady ukrajinštiny Chotěboř