Expresní překlady Chotěboř

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chotěboř

Expresní překlad Chotěboř

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chotěboř.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chotěboř

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chotěboř bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chotěboř nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chotěboř: Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Příručka, Manuál

Prezentační překlady Chotěboř: Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce

Právní překlady Chotěboř: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Ekonomické překlady Chotěboř: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Chotěboř: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Abstrakt, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Chotěboř: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Rodný list, Rozsudek, Úmrtní list, Certifikát, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad