Překlady České Velenice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Velenice

Překlad České Velenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Velenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Velenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Velenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Velenice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady České Velenice: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady České Velenice: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení

Technické překlady České Velenice: Příručka, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát

Prezentační překlady České Velenice: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog

Všeobecné překlady České Velenice: Překlady webových stránek, Videa, Dopis, Email, Životopisy, Vědecké práce, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady České Velenice: Vysvědčení, Úmrtní list, Certifikát, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rodný list, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Plná moc, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Diplom, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy, Oddací list, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady České Velenice, Korektura České Velenice, Odborné překlady České Velenice, Právní překlady České Velenice, Překladatelská agentura České Velenice, Soudní překladatel České Velenice, Soudní překlady České Velenice, Technické překlady České Velenice, Tlumočení České Velenice