Překlady České Velenice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Velenice

Překlad České Velenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Velenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Velenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Velenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Velenice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady České Velenice: Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady České Velenice: Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Norma, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka

Ekonomické překlady České Velenice: Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady České Velenice: Překlady webových stránek, Vědecké práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady České Velenice: Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Oddací list, Notářský zápis, Plná moc, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Diplom, Vysvědčení, Certifikát

Prezentační překlady České Velenice: Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady České Velenice, Korektura České Velenice, Odborné překlady České Velenice, Právní překlady České Velenice, Překladatelská agentura České Velenice, Soudní překladatel České Velenice, Soudní překlady České Velenice, Technické překlady České Velenice, Tlumočení České Velenice, Překlady fancouzštiny České Velenice, Překlady italštiny České Velenice, Překlady maďarštiny České Velenice, Překlady španělštiny České Velenice, Překlady ukrajinštiny České Velenice