Expresní překlady České Velenice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě České Velenice

Expresní překlad České Velenice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa České Velenice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu České Velenice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě České Velenice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě České Velenice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady České Velenice: Certifikát, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Technologické postupy

Právní překlady České Velenice: Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba

Prezentační překlady České Velenice: Katalog, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama

Ekonomické překlady České Velenice: Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady České Velenice: Revizní zpráva, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Stanovy, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Notářský zápis, Živnostenský list, Norma, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Oddací list, Pracovní smlouva, Plná moc

Všeobecné překlady České Velenice: Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad