Překlady Česká Skalice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Skalice

Překlad Česká Skalice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Skalice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Skalice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Skalice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Skalice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Česká Skalice: Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Prezentační překlady Česká Skalice: Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog

Technické překlady Česká Skalice: Odborný text, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Příručka

Právní překlady Česká Skalice: Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Česká Skalice: Úmrtní list, Odvolání, Rodný list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Apostila, Soudní žaloba, Oddací list, Společenská smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Certifikát, Norma, Živnostenský list

Všeobecné překlady Česká Skalice: Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Email, Bakalářské práce, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Skalice, Korektura Česká Skalice, Odborné překlady Česká Skalice, Právní překlady Česká Skalice, Překladatelská agentura Česká Skalice, Soudní překladatel Česká Skalice, Soudní překlady Česká Skalice, Technické překlady Česká Skalice, Tlumočení Česká Skalice