Překlady Česká Skalice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Skalice

Překlad Česká Skalice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Skalice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Skalice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Skalice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Skalice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Česká Skalice: Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Česká Skalice: Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Příručka, Certifikát

Právní překlady Česká Skalice: Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Česká Skalice: Vědecké práce, Videa, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Abstrakt

Prezentační překlady Česká Skalice: Průvodce, Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Česká Skalice: Plná moc, Vysvědčení, Notářský zápis, Apostila, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Diplom, Rozsudek, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Česká Skalice, Korektura Česká Skalice, Odborné překlady Česká Skalice, Právní překlady Česká Skalice, Překladatelská agentura Česká Skalice, Soudní překladatel Česká Skalice, Soudní překlady Česká Skalice, Technické překlady Česká Skalice, Tlumočení Česká Skalice, Překlady fancouzštiny Česká Skalice, Překlady italštiny Česká Skalice, Překlady maďarštiny Česká Skalice, Překlady španělštiny Česká Skalice, Překlady ukrajinštiny Česká Skalice