Expresní překlady Česká Skalice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Česká Skalice

Expresní překlad Česká Skalice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Česká Skalice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Česká Skalice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Česká Skalice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Česká Skalice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Česká Skalice: Technologické postupy, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Česká Skalice: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Česká Skalice: PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Webové stránky, Knihy

Všeobecné překlady Česká Skalice: Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Novinové články, Bakalářské práce, Email

Právní překlady Česká Skalice: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU

Soudní překlady, úřední překlady Česká Skalice: Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Certifikát, Potvrzení o studiu, Diplom, Apostila, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Rodný list, Oddací list, Vysvědčení, Odvolání, Plná moc, Norma, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad