Překlady Čáslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čáslav

Překlad Čáslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čáslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čáslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čáslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čáslav nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Čáslav: Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba

Všeobecné překlady Čáslav: Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Dopis, Životopisy, Abstrakt

Prezentační překlady Čáslav: Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Čáslav: Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Certifikát, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list, Diplom, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Norma, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Plná moc, Odvolání

Ekonomické překlady Čáslav: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie

Technické překlady Čáslav: Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Prohlášení o shodě, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Manuál, Návod k obsluze, Příručka

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Čáslav, Korektura Čáslav, Odborné překlady Čáslav, Právní překlady Čáslav, Překladatelská agentura Čáslav, Soudní překladatel Čáslav, Soudní překlady Čáslav, Technické překlady Čáslav, Tlumočení Čáslav, Překlady fancouzštiny Čáslav, Překlady italštiny Čáslav, Překlady maďarštiny Čáslav, Překlady španělštiny Čáslav, Překlady ukrajinštiny Čáslav