Překlady Čáslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čáslav

Překlad Čáslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čáslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čáslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čáslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čáslav nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Čáslav: Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Manuál, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Čáslav: Rozsudek, Oddací list, Diplom, Notářský zápis, Certifikát, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Plná moc, Norma, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rodný list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Čáslav: Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Email, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce

Právní překlady Čáslav: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání

Prezentační překlady Čáslav: Reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Letáky

Ekonomické překlady Čáslav: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Čáslav, Korektura Čáslav, Odborné překlady Čáslav, Právní překlady Čáslav, Překladatelská agentura Čáslav, Soudní překladatel Čáslav, Soudní překlady Čáslav, Technické překlady Čáslav, Tlumočení Čáslav