Expresní překlady Čáslav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Čáslav

Expresní překlad Čáslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Čáslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Čáslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Čáslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Čáslav nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Čáslav: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Čáslav: Odborný text, Návod k použití, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Právní překlady Čáslav: Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva

Prezentační překlady Čáslav: Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Čáslav: Abstrakt, Videa, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Čáslav: Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Úmrtní list, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Apostila, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Společenská smlouva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad