Překlady Broumov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Broumov

Překlad Broumov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Broumov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Broumov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Broumov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Broumov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Broumov: Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva

Prezentační překlady Broumov: Prezentace, Reklama, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, PPC reklama

Technické překlady Broumov: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Norma, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Broumov: Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Úmrtní list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Apostila, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy

Ekonomické překlady Broumov: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Broumov: Firemní korespondence, Dopis, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Broumov, Korektura Broumov, Odborné překlady Broumov, Právní překlady Broumov, Překladatelská agentura Broumov, Soudní překladatel Broumov, Soudní překlady Broumov, Technické překlady Broumov, Tlumočení Broumov