Překlady Broumov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Broumov

Překlad Broumov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Broumov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Broumov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Broumov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Broumov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Broumov: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy

Prezentační překlady Broumov: Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky

Technické překlady Broumov: Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text

Právní překlady Broumov: Smlouva, Obchodní podmínky, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU

Všeobecné překlady Broumov: Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email, Bakalářské práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Broumov: Norma, Plná moc, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Apostila, Společenská smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Stanovy, Průkaz totožnosti, Certifikát, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Broumov, Korektura Broumov, Odborné překlady Broumov, Právní překlady Broumov, Překladatelská agentura Broumov, Soudní překladatel Broumov, Soudní překlady Broumov, Technické překlady Broumov, Tlumočení Broumov, Překlady fancouzštiny Broumov, Překlady italštiny Broumov, Překlady maďarštiny Broumov, Překlady španělštiny Broumov, Překlady ukrajinštiny Broumov