Expresní překlady Broumov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Broumov

Expresní překlad Broumov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Broumov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Broumov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Broumov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Broumov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Broumov: Tiskoviny, Katalog, Letáky, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Prezentace, Průvodce

Právní překlady Broumov: Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Odvolání

Technické překlady Broumov: Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma

Ekonomické překlady Broumov: Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Broumov: Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Videa, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Broumov: Úmrtní list, Zakladatelská listina, Norma, Živnostenský list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Oddací list, Notářský zápis, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Odvolání, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad