Překlady Březnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březnice

Překlad Březnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Březnice: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty

Technické překlady Březnice: Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Revizní zpráva

Prezentační překlady Březnice: Průvodce, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Březnice: Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce

Ekonomické překlady Březnice: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Březnice: Notářský zápis, Apostila, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Rozsudek, Oddací list, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Plná moc, Certifikát, Odvolání, Norma, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březnice, Korektura Březnice, Odborné překlady Březnice, Právní překlady Březnice, Překladatelská agentura Březnice, Soudní překladatel Březnice, Soudní překlady Březnice, Technické překlady Březnice, Tlumočení Březnice, Překlady fancouzštiny Březnice, Překlady italštiny Březnice, Překlady maďarštiny Březnice, Překlady španělštiny Březnice, Překlady ukrajinštiny Březnice