Překlady Březnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březnice

Překlad Březnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březnice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Březnice: Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Březnice: Soudní žaloba, Společenská smlouva, Odvolání, Plná moc, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Rodný list, Stanovy, Revizní zpráva, Oddací list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Apostila

Prezentační překlady Březnice: Průvodce, Katalog, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články

Technické překlady Březnice: Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Certifikát, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Březnice: Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Březnice: Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Březnice, Korektura Březnice, Odborné překlady Březnice, Právní překlady Březnice, Překladatelská agentura Březnice, Soudní překladatel Březnice, Soudní překlady Březnice, Technické překlady Březnice, Tlumočení Březnice