Expresní překlady Březnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Březnice

Expresní překlad Březnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Březnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Březnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Březnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Březnice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Březnice: Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva

Technické překlady Březnice: Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Březnice: Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Březnice: Novinové články, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Březnice: Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Zakladatelská listina, Diplom, Společenská smlouva, Rodný list, Soudní žaloba, Živnostenský list, Certifikát, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení

Prezentační překlady Březnice: Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Letáky, Reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad