Překlady Břeclav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břeclav

Překlad Břeclav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břeclav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břeclav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břeclav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břeclav nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Břeclav: Reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky

Právní překlady Břeclav: Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU

Technické překlady Břeclav: Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma

Všeobecné překlady Břeclav: Vědecké práce, Životopisy, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Břeclav: Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Oddací list, Certifikát, Revizní zpráva, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Rozsudek, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Apostila, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Norma, Průkaz totožnosti

Ekonomické překlady Břeclav: Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie, Audity projektů, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Břeclav, Korektura Břeclav, Odborné překlady Břeclav, Právní překlady Břeclav, Překladatelská agentura Břeclav, Soudní překladatel Břeclav, Soudní překlady Břeclav, Technické překlady Břeclav, Tlumočení Břeclav