Překlady Břeclav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břeclav

Překlad Břeclav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břeclav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břeclav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břeclav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břeclav nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Břeclav: Návod k obsluze, Příručka, Norma, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text

Právní překlady Břeclav: Smlouva, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty

Ekonomické překlady Břeclav: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Břeclav: Odvolání, Společenská smlouva, Rozsudek, Certifikát, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Rodný list, Apostila, Soudní žaloba, Stanovy, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Oddací list, Norma, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva

Prezentační překlady Břeclav: Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Webové stránky, Reklama, Knihy, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Břeclav: Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Břeclav, Korektura Břeclav, Odborné překlady Břeclav, Právní překlady Břeclav, Překladatelská agentura Břeclav, Soudní překladatel Břeclav, Soudní překlady Břeclav, Technické překlady Břeclav, Tlumočení Břeclav, Překlady fancouzštiny Břeclav, Překlady italštiny Břeclav, Překlady maďarštiny Břeclav, Překlady španělštiny Břeclav, Překlady ukrajinštiny Břeclav