Expresní překlady Břeclav

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Břeclav

Expresní překlad Břeclav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Břeclav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Břeclav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Břeclav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Břeclav nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Břeclav: Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky

Technické překlady Břeclav: Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Manuál

Prezentační překlady Břeclav: Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné překlady Břeclav: Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Břeclav: Rodný list, Certifikát, Plná moc, Pracovní smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Diplom, Vysvědčení, Norma, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Apostila, Potvrzení o studiu, Vysvědčení

Ekonomické překlady Břeclav: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad