Překlady Blšany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blšany

Překlad Blšany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blšany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blšany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blšany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blšany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Blšany: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Blšany: Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Blšany: Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Blšany: Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Rozsudek, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Certifikát, Stanovy, Rodný list, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Oddací list, Odvolání, Vysvědčení, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Zakladatelská listina, Soudní žaloba

Prezentační překlady Blšany: Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Knihy

Všeobecné překlady Blšany: Diplomové práce, Životopisy, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blšany, Korektura Blšany, Odborné překlady Blšany, Právní překlady Blšany, Překladatelská agentura Blšany, Soudní překladatel Blšany, Soudní překlady Blšany, Technické překlady Blšany, Tlumočení Blšany, Překlady fancouzštiny Blšany, Překlady italštiny Blšany, Překlady maďarštiny Blšany, Překlady španělštiny Blšany, Překlady ukrajinštiny Blšany