Překlady Blšany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blšany

Překlad Blšany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blšany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blšany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blšany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blšany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Blšany: Certifikát, Norma, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití

Právní překlady Blšany: Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Blšany: Výběrová řízení, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Blšany: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Email, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Blšany: Apostila, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Plná moc, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Stanovy, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Společenská smlouva, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list

Prezentační překlady Blšany: Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Reklama, PPC reklama, Letáky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blšany, Korektura Blšany, Odborné překlady Blšany, Právní překlady Blšany, Překladatelská agentura Blšany, Soudní překladatel Blšany, Soudní překlady Blšany, Technické překlady Blšany, Tlumočení Blšany