Expresní překlady Blšany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blšany

Expresní překlad Blšany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blšany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blšany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blšany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blšany nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Blšany: Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Prezentační překlady Blšany: Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, Katalog, PPC reklama, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce

Technické překlady Blšany: Návod k použití, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Blšany: Rozsudek, Certifikát, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Živnostenský list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Norma, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Apostila, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Diplom, Úmrtní list

Ekonomické překlady Blšany: Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Blšany: Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Dopis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad