Překlady Blansko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blansko

Překlad Blansko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blansko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blansko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blansko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blansko nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Blansko: Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy

Právní překlady Blansko: Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo

Ekonomické překlady Blansko: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Prezentační překlady Blansko: Prezentace, PPC reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Průvodce, Letáky, Katalog

Všeobecné překlady Blansko: Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Blansko: Rozsudek, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Diplom, Rodný list, Certifikát, Oddací list, Stanovy, Apostila, Notářský zápis, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Odvolání, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blansko, Korektura Blansko, Odborné překlady Blansko, Právní překlady Blansko, Překladatelská agentura Blansko, Soudní překladatel Blansko, Soudní překlady Blansko, Technické překlady Blansko, Tlumočení Blansko