Překlady Blansko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blansko

Překlad Blansko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blansko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blansko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blansko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blansko nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Blansko: Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Blansko: Prezentace, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Katalog

Technické překlady Blansko: Příručka, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Blansko: Novinové články, Dopis, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce

Právní překlady Blansko: Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Blansko: Průkaz totožnosti, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Oddací list, Notářský zápis, Rozsudek, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Odvolání, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Diplom, Společenská smlouva, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Blansko, Korektura Blansko, Odborné překlady Blansko, Právní překlady Blansko, Překladatelská agentura Blansko, Soudní překladatel Blansko, Soudní překlady Blansko, Technické překlady Blansko, Tlumočení Blansko, Překlady fancouzštiny Blansko, Překlady italštiny Blansko, Překlady maďarštiny Blansko, Překlady španělštiny Blansko, Překlady ukrajinštiny Blansko