Expresní překlady Blansko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Blansko

Expresní překlad Blansko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Blansko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Blansko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Blansko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Blansko nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Blansko: Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání

Ekonomické překlady Blansko: Výběrová řízení, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Blansko: Videa, Životopisy, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Vědecké práce

Technické překlady Blansko: Manuál, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Blansko: Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Blansko: Vysvědčení, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Plná moc, Rodný list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Oddací list, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Diplom, Certifikát, Rozsudek, Norma, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad