Překlady Zlín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zlín

Překlad Zlín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zlín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zlín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zlín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zlín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Zlín: Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Zlín: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře

Technické překlady Zlín: Příručka, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát

Prezentační překlady Zlín: Průvodce, Katalog, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Letáky, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Zlín: Rozsudek, Živnostenský list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Vysvědčení, Plná moc, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Certifikát, Stanovy, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Zlín: Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa, Email, Dopis, Vědecké práce, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zlín, Korektura Zlín, Odborné překlady Zlín, Právní překlady Zlín, Překladatelská agentura Zlín, Soudní překladatel Zlín, Soudní překlady Zlín, Technické překlady Zlín, Tlumočení Zlín, Překlady fancouzštiny Zlín, Překlady italštiny Zlín, Překlady maďarštiny Zlín, Překlady španělštiny Zlín, Překlady ukrajinštiny Zlín