Překlady Zlín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zlín

Překlad Zlín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zlín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zlín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zlín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zlín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Zlín: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy

Technické překlady Zlín: Technologické postupy, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Zlín: Společenská smlouva, Rodný list, Certifikát, Odvolání, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Apostila, Diplom, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Norma, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina

Právní překlady Zlín: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Zlín: PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce

Všeobecné překlady Zlín: Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zlín, Korektura Zlín, Odborné překlady Zlín, Právní překlady Zlín, Překladatelská agentura Zlín, Soudní překladatel Zlín, Soudní překlady Zlín, Technické překlady Zlín, Tlumočení Zlín