Překlady Žďár nad Sázavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žďár nad Sázavou

Překlad Žďár nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žďár nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žďár nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žďár nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žďár nad Sázavou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Žďár nad Sázavou: Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Technické překlady Žďár nad Sázavou: Návod k obsluze, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Žďár nad Sázavou: Živnostenský list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Stanovy, Diplom, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Odvolání, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Certifikát, Rozsudek, Notářský zápis, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu

Právní překlady Žďár nad Sázavou: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Žďár nad Sázavou: Průvodce, Letáky, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Žďár nad Sázavou: Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žďár nad Sázavou, Korektura Žďár nad Sázavou, Odborné překlady Žďár nad Sázavou, Právní překlady Žďár nad Sázavou, Překladatelská agentura Žďár nad Sázavou, Soudní překladatel Žďár nad Sázavou, Soudní překlady Žďár nad Sázavou, Technické překlady Žďár nad Sázavou, Tlumočení Žďár nad Sázavou, Překlady fancouzštiny Žďár nad Sázavou, Překlady italštiny Žďár nad Sázavou, Překlady maďarštiny Žďár nad Sázavou, Překlady španělštiny Žďár nad Sázavou, Překlady ukrajinštiny Žďár nad Sázavou