Překlady Žďár nad Sázavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žďár nad Sázavou

Překlad Žďár nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žďár nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žďár nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žďár nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žďár nad Sázavou nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Žďár nad Sázavou: Průvodce, Reklama, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Prezentace

Technické překlady Žďár nad Sázavou: Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma, Manuál, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Žďár nad Sázavou: Odvolání, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Rodný list, Norma, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Úmrtní list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list

Právní překlady Žďár nad Sázavou: Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Žďár nad Sázavou: Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy

Všeobecné překlady Žďár nad Sázavou: Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Diplomové práce, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Žďár nad Sázavou, Korektura Žďár nad Sázavou, Odborné překlady Žďár nad Sázavou, Právní překlady Žďár nad Sázavou, Překladatelská agentura Žďár nad Sázavou, Soudní překladatel Žďár nad Sázavou, Soudní překlady Žďár nad Sázavou, Technické překlady Žďár nad Sázavou, Tlumočení Žďár nad Sázavou