Překlady Vysoké Mýto

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vysoké Mýto

Překlad Vysoké Mýto

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vysoké Mýto.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vysoké Mýto

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vysoké Mýto bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vysoké Mýto nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Vysoké Mýto: Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Technologické postupy

Právní překlady Vysoké Mýto: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty

Prezentační překlady Vysoké Mýto: Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Knihy, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky

Ekonomické překlady Vysoké Mýto: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Vysoké Mýto: Plná moc, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Apostila, Odvolání, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Diplom, Rodný list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Vysoké Mýto: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Email, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vysoké Mýto, Korektura Vysoké Mýto, Odborné překlady Vysoké Mýto, Právní překlady Vysoké Mýto, Překladatelská agentura Vysoké Mýto, Soudní překladatel Vysoké Mýto, Soudní překlady Vysoké Mýto, Technické překlady Vysoké Mýto, Tlumočení Vysoké Mýto