Překlady Vysoké Mýto

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vysoké Mýto

Překlad Vysoké Mýto

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vysoké Mýto.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vysoké Mýto

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vysoké Mýto bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vysoké Mýto nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Vysoké Mýto: Manuál, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Vysoké Mýto: Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Vysoké Mýto: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Vysoké Mýto: Katalog, Webové stránky, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Letáky

Všeobecné překlady Vysoké Mýto: Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Vysoké Mýto: Diplom, Vysvědčení, Odvolání, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení o studiu, Oddací list, Zakladatelská listina, Plná moc, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Certifikát, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vysoké Mýto, Korektura Vysoké Mýto, Odborné překlady Vysoké Mýto, Právní překlady Vysoké Mýto, Překladatelská agentura Vysoké Mýto, Soudní překladatel Vysoké Mýto, Soudní překlady Vysoké Mýto, Technické překlady Vysoké Mýto, Tlumočení Vysoké Mýto, Překlady fancouzštiny Vysoké Mýto, Překlady italštiny Vysoké Mýto, Překlady maďarštiny Vysoké Mýto, Překlady španělštiny Vysoké Mýto, Překlady ukrajinštiny Vysoké Mýto