Překlady Vsetín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vsetín

Překlad Vsetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vsetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vsetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vsetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vsetín nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vsetín: Inzertní a PR články, Webové stránky, Knihy, Reklama, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Průvodce

Všeobecné překlady Vsetín: Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Videa, Bakalářské práce, Email, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Technické překlady Vsetín: Příručka, Návod k obsluze, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Právní překlady Vsetín: Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Vsetín: Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Norma, Pracovní smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Živnostenský list, Diplom, Společenská smlouva, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Notářský zápis, Oddací list, Vysvědčení, Rozsudek, Rodný list

Ekonomické překlady Vsetín: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vsetín, Korektura Vsetín, Odborné překlady Vsetín, Právní překlady Vsetín, Překladatelská agentura Vsetín, Soudní překladatel Vsetín, Soudní překlady Vsetín, Technické překlady Vsetín, Tlumočení Vsetín