Překlady Vsetín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vsetín

Překlad Vsetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vsetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vsetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vsetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vsetín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Vsetín: Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Vsetín: Soudní žaloba, Společenská smlouva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Plná moc, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Odvolání, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Norma, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Rozsudek, Živnostenský list, Certifikát, Vysvědčení, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani

Technické překlady Vsetín: Návod k použití, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Technická zpráva

Prezentační překlady Vsetín: Průvodce, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Prezentace, Knihy

Ekonomické překlady Vsetín: Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Vsetín: Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Email, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Abstrakt

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vsetín, Korektura Vsetín, Odborné překlady Vsetín, Právní překlady Vsetín, Překladatelská agentura Vsetín, Soudní překladatel Vsetín, Soudní překlady Vsetín, Technické překlady Vsetín, Tlumočení Vsetín, Překlady fancouzštiny Vsetín, Překlady italštiny Vsetín, Překlady maďarštiny Vsetín, Překlady španělštiny Vsetín, Překlady ukrajinštiny Vsetín