Překlady Vrchlabí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vrchlabí

Překlad Vrchlabí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vrchlabí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vrchlabí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vrchlabí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vrchlabí nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Vrchlabí: Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Vrchlabí: Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Norma

Ekonomické překlady Vrchlabí: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy

Prezentační překlady Vrchlabí: Webové stránky, Tiskoviny, Knihy, Katalog, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Vrchlabí: Rozsudek, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Diplom, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Živnostenský list, Certifikát, Soudní žaloba, Apostila, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Zakladatelská listina, Oddací list

Všeobecné překlady Vrchlabí: Abstrakt, Novinové články, Diplomové práce, Email, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vrchlabí, Korektura Vrchlabí, Odborné překlady Vrchlabí, Právní překlady Vrchlabí, Překladatelská agentura Vrchlabí, Soudní překladatel Vrchlabí, Soudní překlady Vrchlabí, Technické překlady Vrchlabí, Tlumočení Vrchlabí, Překlady fancouzštiny Vrchlabí, Překlady italštiny Vrchlabí, Překlady maďarštiny Vrchlabí, Překlady španělštiny Vrchlabí, Překlady ukrajinštiny Vrchlabí