Překlady Vrchlabí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vrchlabí

Překlad Vrchlabí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vrchlabí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vrchlabí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vrchlabí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vrchlabí nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Vrchlabí: Videa, Dopis, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Technické překlady Vrchlabí: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva

Prezentační překlady Vrchlabí: Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama

Právní překlady Vrchlabí: Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty

Ekonomické překlady Vrchlabí: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Vrchlabí: Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rodný list, Živnostenský list, Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Úmrtní list, Diplom, Odvolání, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vrchlabí, Korektura Vrchlabí, Odborné překlady Vrchlabí, Právní překlady Vrchlabí, Překladatelská agentura Vrchlabí, Soudní překladatel Vrchlabí, Soudní překlady Vrchlabí, Technické překlady Vrchlabí, Tlumočení Vrchlabí