Překlady Valašské Meziříčí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Valašské Meziříčí

Překlad Valašské Meziříčí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Valašské Meziříčí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Valašské Meziříčí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Valašské Meziříčí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Valašské Meziříčí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Valašské Meziříčí: Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře

Technické překlady Valašské Meziříčí: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Norma, Návod k použití

Právní překlady Valašské Meziříčí: Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo

Všeobecné překlady Valašské Meziříčí: Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Videa, Životopisy

Prezentační překlady Valašské Meziříčí: Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Valašské Meziříčí: Revizní zpráva, Norma, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Plná moc, Odvolání, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Společenská smlouva, Úmrtní list, Diplom, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Valašské Meziříčí, Korektura Valašské Meziříčí, Odborné překlady Valašské Meziříčí, Právní překlady Valašské Meziříčí, Překladatelská agentura Valašské Meziříčí, Soudní překladatel Valašské Meziříčí, Soudní překlady Valašské Meziříčí, Technické překlady Valašské Meziříčí, Tlumočení Valašské Meziříčí