Překlady Valašské Meziříčí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Valašské Meziříčí

Překlad Valašské Meziříčí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Valašské Meziříčí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Valašské Meziříčí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Valašské Meziříčí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Valašské Meziříčí nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Valašské Meziříčí: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů

Technické překlady Valašské Meziříčí: Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Manuál, Norma, Prohlášení o shodě

Právní překlady Valašské Meziříčí: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo

Všeobecné překlady Valašské Meziříčí: Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Novinové články

Prezentační překlady Valašské Meziříčí: Inzertní a PR články, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Knihy, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Valašské Meziříčí: Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Certifikát, Rodný list, Živnostenský list, Plná moc, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Úmrtní list, Norma, Odvolání, Oddací list, Rozsudek, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Valašské Meziříčí, Korektura Valašské Meziříčí, Odborné překlady Valašské Meziříčí, Právní překlady Valašské Meziříčí, Překladatelská agentura Valašské Meziříčí, Soudní překladatel Valašské Meziříčí, Soudní překlady Valašské Meziříčí, Technické překlady Valašské Meziříčí, Tlumočení Valašské Meziříčí, Překlady fancouzštiny Valašské Meziříčí, Překlady italštiny Valašské Meziříčí, Překlady maďarštiny Valašské Meziříčí, Překlady španělštiny Valašské Meziříčí, Překlady ukrajinštiny Valašské Meziříčí