Překlady Ústí nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ústí nad Labem

Překlad Ústí nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ústí nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ústí nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ústí nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ústí nad Labem nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Ústí nad Labem: Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo

Technické překlady Ústí nad Labem: Odborný text, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Manuál

Všeobecné překlady Ústí nad Labem: Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Email, Videa

Prezentační překlady Ústí nad Labem: PPC reklama, Letáky, Knihy, Prezentace, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, Reklama

Ekonomické překlady Ústí nad Labem: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Ústí nad Labem: Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Pracovní smlouva, Oddací list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Norma, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Certifikát, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Notářský zápis, Živnostenský list, Revizní zpráva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Plná moc, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ústí nad Labem, Korektura Ústí nad Labem, Odborné překlady Ústí nad Labem, Právní překlady Ústí nad Labem, Překladatelská agentura Ústí nad Labem, Soudní překladatel Ústí nad Labem, Soudní překlady Ústí nad Labem, Technické překlady Ústí nad Labem, Tlumočení Ústí nad Labem, Překlady fancouzštiny Ústí nad Labem, Překlady italštiny Ústí nad Labem, Překlady maďarštiny Ústí nad Labem, Překlady španělštiny Ústí nad Labem, Překlady ukrajinštiny Ústí nad Labem