Překlady Ústí nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ústí nad Labem

Překlad Ústí nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ústí nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ústí nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ústí nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ústí nad Labem nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Ústí nad Labem: Vysvědčení, Revizní zpráva, Rozsudek, Vysvědčení, Rodný list, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Stanovy, Diplom, Norma, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Zakladatelská listina, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Plná moc, Certifikát, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Ústí nad Labem: Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů

Právní překlady Ústí nad Labem: Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Ústí nad Labem: Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Norma

Prezentační překlady Ústí nad Labem: Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Katalog, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Webové stránky, Reklama

Všeobecné překlady Ústí nad Labem: Překlady webových stránek, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Diplomové práce, Dopis, Videa, Novinové články, Email, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ústí nad Labem, Korektura Ústí nad Labem, Odborné překlady Ústí nad Labem, Právní překlady Ústí nad Labem, Překladatelská agentura Ústí nad Labem, Soudní překladatel Ústí nad Labem, Soudní překlady Ústí nad Labem, Technické překlady Ústí nad Labem, Tlumočení Ústí nad Labem