Překlady Třeboň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třeboň

Překlad Třeboň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třeboň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třeboň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třeboň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třeboň nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Třeboň: Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Odvolání

Technické překlady Třeboň: Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Třeboň: Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Email, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Ekonomické překlady Třeboň: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Třeboň: PPC reklama, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Třeboň: Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Notářský zápis, Diplom, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Rozsudek, Společenská smlouva, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Norma, Apostila, Plná moc, Průkaz totožnosti, Odvolání, Zakladatelská listina, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třeboň, Korektura Třeboň, Odborné překlady Třeboň, Právní překlady Třeboň, Překladatelská agentura Třeboň, Soudní překladatel Třeboň, Soudní překlady Třeboň, Technické překlady Třeboň, Tlumočení Třeboň, Překlady fancouzštiny Třeboň, Překlady italštiny Třeboň, Překlady maďarštiny Třeboň, Překlady španělštiny Třeboň, Překlady ukrajinštiny Třeboň