Překlady Třeboň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Třeboň

Překlad Třeboň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Třeboň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Třeboň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Třeboň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Třeboň nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Třeboň: Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Třeboň: Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Příručka

Ekonomické překlady Třeboň: Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Třeboň: Knihy, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Třeboň: Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Dopis, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Novinové články, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Třeboň: Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Diplom, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Norma, Vysvědčení, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Rodný list, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Třeboň, Korektura Třeboň, Odborné překlady Třeboň, Právní překlady Třeboň, Překladatelská agentura Třeboň, Soudní překladatel Třeboň, Soudní překlady Třeboň, Technické překlady Třeboň, Tlumočení Třeboň