Překlady Teplice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Teplice

Překlad Teplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Teplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Teplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Teplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Teplice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Teplice: Příručka, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Manuál, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Teplice: Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů

Právní překlady Teplice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva

Prezentační překlady Teplice: Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Průvodce, Knihy, Katalog, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Teplice: Vysvědčení, Revizní zpráva, Stanovy, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Norma, Apostila, Notářský zápis, Plná moc, Oddací list, Odvolání, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Diplom, Společenská smlouva, Živnostenský list, Rodný list, Pracovní smlouva

Všeobecné překlady Teplice: Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Teplice, Korektura Teplice, Odborné překlady Teplice, Právní překlady Teplice, Překladatelská agentura Teplice, Soudní překladatel Teplice, Soudní překlady Teplice, Technické překlady Teplice, Tlumočení Teplice, Překlady fancouzštiny Teplice, Překlady italštiny Teplice, Překlady maďarštiny Teplice, Překlady španělštiny Teplice, Překlady ukrajinštiny Teplice