Překlady Teplice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Teplice

Překlad Teplice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Teplice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Teplice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Teplice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Teplice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Teplice: Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Teplice: Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Certifikát

Prezentační překlady Teplice: Reklama, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Teplice: Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce, Abstrakt

Ekonomické překlady Teplice: Účetní výkazy, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Teplice: Rodný list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Stanovy, Notářský zápis, Diplom, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rozsudek, Norma, Společenská smlouva, Certifikát, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Úmrtní list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Teplice, Korektura Teplice, Odborné překlady Teplice, Právní překlady Teplice, Překladatelská agentura Teplice, Soudní překladatel Teplice, Soudní překlady Teplice, Technické překlady Teplice, Tlumočení Teplice