Překlady Tábor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tábor

Překlad Tábor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tábor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tábor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tábor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tábor nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Tábor: Norma, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát

Právní překlady Tábor: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Ekonomické překlady Tábor: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Tábor: PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Letáky, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné překlady Tábor: Videa, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Tábor: Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Vysvědčení, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Rodný list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Odvolání, Norma, Diplom, Stanovy, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Vysvědčení, Plná moc

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tábor, Korektura Tábor, Odborné překlady Tábor, Právní překlady Tábor, Překladatelská agentura Tábor, Soudní překladatel Tábor, Soudní překlady Tábor, Technické překlady Tábor, Tlumočení Tábor