Překlady Tábor

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Tábor

Překlad Tábor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Tábor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Tábor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Tábor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Tábor nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Tábor: Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Videa, Firemní korespondence, Novinové články, Bakalářské práce, Vědecké práce

Právní překlady Tábor: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Tábor: Stanovy, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Oddací list, Živnostenský list, Certifikát, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Rodný list, Apostila, Rozsudek, Plná moc, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti

Technické překlady Tábor: Návod k použití, Manuál, Příručka, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Tábor: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Tábor: Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Tábor, Korektura Tábor, Odborné překlady Tábor, Právní překlady Tábor, Překladatelská agentura Tábor, Soudní překladatel Tábor, Soudní překlady Tábor, Technické překlady Tábor, Tlumočení Tábor, Překlady fancouzštiny Tábor, Překlady italštiny Tábor, Překlady maďarštiny Tábor, Překlady španělštiny Tábor, Překlady ukrajinštiny Tábor