Překlady Svitavy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svitavy

Překlad Svitavy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svitavy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svitavy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svitavy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svitavy nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Svitavy: Obchodní podmínky, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Technické překlady Svitavy: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Odborný text, Příručka

Prezentační překlady Svitavy: Knihy, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Reklama, Průvodce

Všeobecné překlady Svitavy: Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Abstrakt

Ekonomické překlady Svitavy: Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Svitavy: Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Notářský zápis, Oddací list, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Soudní žaloba, Stanovy, Odvolání, Společenská smlouva, Diplom, Rozsudek, Živnostenský list, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Svitavy, Korektura Svitavy, Odborné překlady Svitavy, Právní překlady Svitavy, Překladatelská agentura Svitavy, Soudní překladatel Svitavy, Soudní překlady Svitavy, Technické překlady Svitavy, Tlumočení Svitavy