Překlady Svitavy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Svitavy

Překlad Svitavy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Svitavy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Svitavy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Svitavy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Svitavy nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Svitavy: Občanské právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání

Technické překlady Svitavy: Manuál, Norma, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text

Všeobecné překlady Svitavy: Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Videa

Prezentační překlady Svitavy: Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Svitavy: Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Apostila, Notářský zápis, Rodný list, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Pracovní smlouva, Oddací list, Rozsudek, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Plná moc, Norma, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Svitavy: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Svitavy, Korektura Svitavy, Odborné překlady Svitavy, Právní překlady Svitavy, Překladatelská agentura Svitavy, Soudní překladatel Svitavy, Soudní překlady Svitavy, Technické překlady Svitavy, Tlumočení Svitavy, Překlady fancouzštiny Svitavy, Překlady italštiny Svitavy, Překlady maďarštiny Svitavy, Překlady španělštiny Svitavy, Překlady ukrajinštiny Svitavy