Překlady Šumperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šumperk

Překlad Šumperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šumperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šumperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šumperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šumperk nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Šumperk: Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Norma

Právní překlady Šumperk: Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Šumperk: Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Prezentace, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Katalog

Ekonomické překlady Šumperk: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Šumperk: Dopis, Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Šumperk: Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Oddací list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Diplom, Živnostenský list, Norma, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Odvolání, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šumperk, Korektura Šumperk, Odborné překlady Šumperk, Právní překlady Šumperk, Překladatelská agentura Šumperk, Soudní překladatel Šumperk, Soudní překlady Šumperk, Technické překlady Šumperk, Tlumočení Šumperk, Překlady fancouzštiny Šumperk, Překlady italštiny Šumperk, Překlady maďarštiny Šumperk, Překlady španělštiny Šumperk, Překlady ukrajinštiny Šumperk