Překlady Šumperk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šumperk

Překlad Šumperk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šumperk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šumperk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šumperk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šumperk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Šumperk: Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Šumperk: Reklama, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Průvodce

Technické překlady Šumperk: Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát

Všeobecné překlady Šumperk: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Email, Novinové články, Dopis, Životopisy

Ekonomické překlady Šumperk: Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Šumperk: Plná moc, Pracovní smlouva, Rodný list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Norma, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šumperk, Korektura Šumperk, Odborné překlady Šumperk, Právní překlady Šumperk, Překladatelská agentura Šumperk, Soudní překladatel Šumperk, Soudní překlady Šumperk, Technické překlady Šumperk, Tlumočení Šumperk