Překlady Slaný

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slaný

Překlad Slaný

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slaný.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slaný

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slaný bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slaný nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Slaný: Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Slaný: Žaloba, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva

Ekonomické překlady Slaný: Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Slaný: Email, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce

Prezentační překlady Slaný: Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Slaný: Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Apostila, Vysvědčení, Notářský zápis, Živnostenský list, Plná moc, Zakladatelská listina, Oddací list, Vysvědčení, Norma, Společenská smlouva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Diplom, Stanovy, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Úmrtní list, Rodný list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slaný, Korektura Slaný, Odborné překlady Slaný, Právní překlady Slaný, Překladatelská agentura Slaný, Soudní překladatel Slaný, Soudní překlady Slaný, Technické překlady Slaný, Tlumočení Slaný