Překlady Slaný

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Slaný

Překlad Slaný

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Slaný.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Slaný

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Slaný bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Slaný nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Slaný: Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Slaný: Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Slaný: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Průvodce, Knihy, PPC reklama

Technické překlady Slaný: Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Norma

Všeobecné překlady Slaný: Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Slaný: Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Stanovy, Revizní zpráva, Norma, Apostila, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rozsudek, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Slaný, Korektura Slaný, Odborné překlady Slaný, Právní překlady Slaný, Překladatelská agentura Slaný, Soudní překladatel Slaný, Soudní překlady Slaný, Technické překlady Slaný, Tlumočení Slaný, Překlady fancouzštiny Slaný, Překlady italštiny Slaný, Překlady maďarštiny Slaný, Překlady španělštiny Slaný, Překlady ukrajinštiny Slaný