Překlady Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm

Překlad Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rožnov pod Radhoštěm.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rožnov pod Radhoštěm

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rožnov pod Radhoštěm nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rožnov pod Radhoštěm: Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Ekonomické překlady Rožnov pod Radhoštěm: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie

Technické překlady Rožnov pod Radhoštěm: Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva

Prezentační překlady Rožnov pod Radhoštěm: PPC reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Reklama, Průvodce, Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Rožnov pod Radhoštěm: Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Rožnov pod Radhoštěm: Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Živnostenský list, Oddací list, Stanovy, Certifikát, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Norma, Pracovní smlouva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Společenská smlouva, Apostila, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Korektura Rožnov pod Radhoštěm, Odborné překlady Rožnov pod Radhoštěm, Právní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Překladatelská agentura Rožnov pod Radhoštěm, Soudní překladatel Rožnov pod Radhoštěm, Soudní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Technické překlady Rožnov pod Radhoštěm, Tlumočení Rožnov pod Radhoštěm, Překlady fancouzštiny Rožnov pod Radhoštěm, Překlady italštiny Rožnov pod Radhoštěm, Překlady maďarštiny Rožnov pod Radhoštěm, Překlady španělštiny Rožnov pod Radhoštěm, Překlady ukrajinštiny Rožnov pod Radhoštěm