Překlady Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm

Překlad Rožnov pod Radhoštěm

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rožnov pod Radhoštěm.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rožnov pod Radhoštěm

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rožnov pod Radhoštěm nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Rožnov pod Radhoštěm: Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Norma, Certifikát, Technická zpráva

Prezentační překlady Rožnov pod Radhoštěm: Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Katalog, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Ekonomické překlady Rožnov pod Radhoštěm: Výroční zprávy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Rožnov pod Radhoštěm: Osvědčení o registraci k dani, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Odvolání, Živnostenský list, Vysvědčení, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Oddací list, Rodný list, Stanovy, Certifikát, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Revizní zpráva

Právní překlady Rožnov pod Radhoštěm: Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Odvolání

Všeobecné překlady Rožnov pod Radhoštěm: Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Korektura Rožnov pod Radhoštěm, Odborné překlady Rožnov pod Radhoštěm, Právní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Překladatelská agentura Rožnov pod Radhoštěm, Soudní překladatel Rožnov pod Radhoštěm, Soudní překlady Rožnov pod Radhoštěm, Technické překlady Rožnov pod Radhoštěm, Tlumočení Rožnov pod Radhoštěm