Překlady Příbram

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Příbram

Překlad Příbram

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Příbram.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Příbram

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Příbram bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Příbram nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Příbram: Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Příbram: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Příručka

Právní překlady Příbram: Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Příbram: Norma, Úmrtní list, Živnostenský list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Diplom, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Certifikát

Prezentační překlady Příbram: Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky

Všeobecné překlady Příbram: Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Překlady webových stránek, Videa, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Příbram, Korektura Příbram, Odborné překlady Příbram, Právní překlady Příbram, Překladatelská agentura Příbram, Soudní překladatel Příbram, Soudní překlady Příbram, Technické překlady Příbram, Tlumočení Příbram