Překlady Příbram

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Příbram

Překlad Příbram

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Příbram.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Příbram

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Příbram bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Příbram nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Příbram: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Norma, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka, Odborný text, Technologické postupy

Právní překlady Příbram: Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Příbram: Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Knihy, Webové stránky, Průvodce, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Příbram: Apostila, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Oddací list, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Živnostenský list, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Norma, Odvolání, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Příbram: Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Příbram: Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Videa, Novinové články, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Příbram, Korektura Příbram, Odborné překlady Příbram, Právní překlady Příbram, Překladatelská agentura Příbram, Soudní překladatel Příbram, Soudní překlady Příbram, Technické překlady Příbram, Tlumočení Příbram, Překlady fancouzštiny Příbram, Překlady italštiny Příbram, Překlady maďarštiny Příbram, Překlady španělštiny Příbram, Překlady ukrajinštiny Příbram