Překlady Praha

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Praha

Překlad Praha

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Praha.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Praha

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Praha bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Praha nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Praha: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů

Právní překlady Praha: Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba

Technické překlady Praha: Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Praha: Letáky, Katalog, Knihy, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Praha: Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Praha: Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Apostila, Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Živnostenský list, Zakladatelská listina, Odvolání, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Diplom, Soudní žaloba, Plná moc, Úmrtní list, Certifikát, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Praha, Korektura Praha, Odborné překlady Praha, Právní překlady Praha, Překladatelská agentura Praha, Soudní překladatel Praha, Soudní překlady Praha, Technické překlady Praha, Tlumočení Praha