Překlady Praha

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Praha

Překlad Praha

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Praha.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Praha

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Praha bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Praha nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Praha: Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Dopis, Videa, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Vědecké práce

Ekonomické překlady Praha: Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy

Právní překlady Praha: Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Smlouva, Právní dokumenty

Prezentační překlady Praha: Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Praha: Průkaz totožnosti, Stanovy, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Certifikát, Apostila, Rodný list, Úmrtní list, Rozsudek, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Oddací list, Odvolání, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Plná moc, Norma, Soudní žaloba, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani

Technické překlady Praha: Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Norma, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Praha, Korektura Praha, Odborné překlady Praha, Právní překlady Praha, Překladatelská agentura Praha, Soudní překladatel Praha, Soudní překlady Praha, Technické překlady Praha, Tlumočení Praha, Překlady fancouzštiny Praha, Překlady italštiny Praha, Překlady maďarštiny Praha, Překlady španělštiny Praha, Překlady ukrajinštiny Praha