Překlady Písek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Písek

Překlad Písek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Písek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Písek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Písek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Písek nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Písek: PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Reklama, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky

Technické překlady Písek: Návod k použití, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Písek: Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Písek: Diplom, Vysvědčení, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání, Soudní žaloba, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Stanovy, Rodný list, Společenská smlouva, Oddací list, Notářský zápis

Právní překlady Písek: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Písek: Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Písek, Korektura Písek, Odborné překlady Písek, Právní překlady Písek, Překladatelská agentura Písek, Soudní překladatel Písek, Soudní překlady Písek, Technické překlady Písek, Tlumočení Písek, Překlady fancouzštiny Písek, Překlady italštiny Písek, Překlady maďarštiny Písek, Překlady španělštiny Písek, Překlady ukrajinštiny Písek