Překlady Písek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Písek

Překlad Písek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Písek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Písek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Písek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Písek nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Písek: Daňové formuláře, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Písek: Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Email, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Písek: Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Stanovy, Rozsudek, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Norma, Revizní zpráva, Odvolání, Apostila, Certifikát, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Průkaz totožnosti

Právní překlady Písek: Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace

Technické překlady Písek: Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Písek: Letáky, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Písek, Korektura Písek, Odborné překlady Písek, Právní překlady Písek, Překladatelská agentura Písek, Soudní překladatel Písek, Soudní překlady Písek, Technické překlady Písek, Tlumočení Písek